Privatlivs- og Cookiepolitik

Oplysning om indsamling og opbevaring af persondata for Møbelfabrikken, Nexø Modern Hostel og Harbour Sleep, Nexø

 

Indhold

1.    Ejeroplysninger

2.    Generelt

3.    Hvad er Cookies?

4.    Tredjeparts Cookies

4.1. Google-Analytics

4.2. Google AdWords

4.3. YouTube

5.    Personoplysninger

5.1. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

5.2. Hvad bruger vi personoplysninger til?

5.3. Retten til indsigt i dine personoplysninger

5.4. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

5.5. Retten til sletning af personoplysninger

5.6. Beskyttelse af personoplysninger

5.7. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

6.    Kontakt

 

1. Ejeroplysninger

Både iværksætterhuset Møbelfabrikken, Nexø Modern Hostel og Harbour Sleep er ejet og drevet af:

Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken
GL. Rønnevej 17A
DK-3730 Nexø

CVR-nr.: 27071406

 

2. Generelt

Ved brug af hjemmesiderne www.møbelfabrikken.dk og www.nexohostel.dk, samt ved indgåelse af aftale om levering af serviceydelser og varer fra iværksætterhuset Møbelfabrikken og Nexø Modern Hostel, indsamles og opbevares der person- og virksomhedsoplysninger.

Retningslinjer for indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger er udarbejdet ud fra gældende lovgivning, med udgangspunkt i EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov.

I det følgende beskrives hvordan oplysningerne indsamles, behandles, og opbevares – herunder hvad de bruges til, hvem der har adgang til dem, og hvem man kan kontakte, i forbindelse med spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

3. Hvad er Cookies?

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

4. Tredjeparts Cookies

Websitet indeholder tredjeparts cookies der enten bruges til statistiske eller markedsføringsmæssige formål.

Statistisk cookies hjælper os til at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Marketing cookies bruges bl.a. til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger.

 

4.1. Google-Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på de tre websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

4.2. Google AdWords

Anvendes af Google AdWords til at gentage relevante annoncer for brugere.

 

4.3. YouTube 

Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video. Cookies fra YouTube bruges ligeledes til både statistiske og markedsføringsmæssige formål.

 

5. Personoplysninger

Ved indgåelse af aftaler samt ved køb i vores webshop beder Møbelfabrikken om almindelige kontaktoplysninger. Det drejer sig om oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail samt evt. fødselsdag eller jubilæum mv. hvis relevant eller til statistiske formål.

Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke privatpersoner og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

Indsamlede personoplysninger anvendes til at identificere kunden samt til at levere services og produkter, kunden har indgået købsaftale om.

De indsamlede personoplysninger vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register i aflåste skabe. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

5.1. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe aftale med Møbelfabrikken løber.

Køber man en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på kontaktperson i virksomheden, i vores IT-system, eller i et fysisk register, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos os i en periode på 4 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med kontaktpersonen f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2021. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende kontaktpersonen blive slettet, eller fysiske papirer bliver makuleret.

 

5.2. Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om kontaktpersonen i forbindelse med opfyldelse af en aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, der er indgået med Møbelfabrikken og fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

 

5.3. Retten til indsigt i dine personoplysninger

Kunder hos Møbelfabrikken har ret til at få Møbelfabrikkens bekræftelse på, om og hvilke personoplysninger behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Kunden er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om sig selv, som vi har afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Kunden er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger.

 

5.4. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Kunden har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af Møbelfabrikken uden unødig forsinkelse.

 

5.5. Retten til sletning af personoplysninger

Kunden har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af Møbelfabrikken uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan kunden / kontaktpersonen ikke kræve, at personoplysninger slettes.

 

5.6. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, som kunden afgiver, i vores IT-system eller i fysisk aflåse arkivskabe.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til kundens rettigheder.

 

5.7. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 

6. Kontakt

Hvis kunden ønsker adgang til egne personoplysninger, som er registreret hos Møbelfabrikken eller gøre indsigelser, f.eks. hvis det viser sig at vi har forkert registreret data, bedes kunden / kontaktpersonen rette henvendelse per e-mail til:

Carsten Aalling
info@moebelfabrikk01.dk

Ønsker kunden at klage over Møbelfabrikkens håndtering af sine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

 

Opdateret november 2022